fbpx
Rachunek a faktura - czym się różnią, kiedy i kto je wystawia?
Rachunek a faktura – czym się różnią?
10 lutego 2023
Jak generować koszty w firmie jednoosobowej?
Jak generować koszty w firmie jednoosobowej?
11 kwietnia 2023
Show all
Jak wycofać samochód z firmy? Podatek dochodowy, VAT i leasing

Samochód to jeden z najczęściej występujących środków trwałych w przedsiębiorstwach. Często wręcz trudno sobie bez niego wyobrazić funkcjonowanie firmy. Jednak bywają i sytuacje, gdy pojawia się konieczność wycofania takiego pojazdu z działalności gospodarczej. Warto wiedzieć jak tego właściwie dokonać oraz jakie będą skutki takiego kroku.

Po jakim czasie można wycofać samochód z firmy?

Wycofanie samochodu z firmy najczęściej jest spowodowane jego sprzedażą lub przekazaniem go na cele prywatne. Kiedy zatem jest to możliwe? Przedsiębiorca ma do tego prawo w dowolnie wybranym przez siebie momencie.

Przeczytaj więcej o zasadach rozliczania samochodu służbowego do celów prywatnych!

Jak wycofać samochód z firmy?

Gdy już zapadnie decyzja o wycofaniu samochodu z działalności, pierwsze, co należy zrobić to sporządzenie protokołu przekazania środka trwałego np. na potrzeby własne. Wówczas konieczne jest również wykreślenie go z ewidencji środków trwałych w firmie. Dokumentem, który to potwierdza jest protokół likwidacji środka trwałego.

Wycofanie samochodu z firmy ma też znaczenie, jeśli chodzi o amortyzację samochodu. Ostatniego odpisu amortyzacyjnego należy dokonać w tym miesiącu, w którym pojazd jest wycofywany z działalności gospodarczej. Natomiast, jeśli samochód ten nie jest w pełni zamortyzowany, to jego nieumorzona część stanie się kosztem w momencie jego sprzedaży.

Wycofanie samochodu z firmy a podatek dochodowy

Przedsiębiorca posiadający choćby jeden samochód w firmie powinien pamiętać o tym, że jego sprzedaż w ciągu 6 lat, zaczynając od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu wycofania środka trwałego, staje się przychodem z działalności gospodarczej. Dlatego jeśli zostanie on sprzedany w tym okresie, konieczne będzie zapłacenie podatku dochodowego od tej czynności do 20-tego dnia miesiąca następującego po zbyciu pojazdu lub otrzymaniu należności. Środki uzyskane ze sprzedaży stanowić będą pozostały przychód z działalności gospodarczej. Warto również pamiętać, że po wycofaniu samochodu, przedsiębiorca może także zaliczyć do swoich kosztów jego pozostałą niezamortyzowaną wartość początkową.

Wycofanie samochodu z firmy a VAT

Ustawa o VAT traktuje wycofanie pojazdu firmowego ze środków trwałych przedsiębiorstwa jako towar podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT, jeśli właścicielowi firmy przysługiwało prawo do odliczenia tego podatku podczas nabycia samochodu. Jest to konieczne nawet wówczas, gdy nie skorzystał on z tej możliwości w całości, ani też w części.

Dlatego też zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli przedsiębiorca zakupił pojazd na fakturę VAT, co ma najczęściej miejsce w firmach, jest on również zobowiązany do zapłacenia podatku VAT podczas wycofania go z ewidencji środków trwałych.

Jednocześnie obowiązek rozliczenia podatku VAT dotyczy również odliczenia go od części składowych samochodu wycofywanego z działalności. Tak dzieje się jednak tylko wtedy, gdy przy ich zakupie przysługiwało prawo do odliczenia VAT. W takim przypadku podstawę opodatkowania stanowi cena rynkowa danej części składowej w chwili zakupu.

Jednak, gdy pojazd został zakupiony z myślą zarówno o użytkowaniu służbowym, jak i prywatnym i właściciel przedsiębiorstwa odliczył jedynie połowę podatku VAT, to podczas wycofania auta wyłącznie na cele prywatne, ma prawo do dokonania korekty podatku naliczonego.  

AspektPodatek dochodowyVAT
Wycofanie samochoduJeśli samochód jest sprzedany w ciągu 6 lat od wycofania, sprzedaż uznawana jest za przychód z działalności gospodarczej. Podatek dochodowy płatny do 20-tego dnia miesiąca po sprzedaży.Wycofanie traktowane jako towar podlegający opodatkowaniu VAT, jeśli przy zakupie przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Obowiązek zapłaty VAT przy wycofaniu.
AmortyzacjaOstatni odpis amortyzacyjny w miesiącu wycofania. Niezamortyzowana wartość pojazdu może być kosztem w momencie sprzedaży.Nie dotyczy bezpośrednio, ale wycofanie samochodu może mieć wpływ na wcześniejsze odliczenia VAT związane z amortyzacją.
Skutki wycofaniaPozostała niezamortyzowana wartość początkowa może być zaliczona do kosztów podatkowych przedsiębiorcy.Możliwa korekta VAT, jeśli samochód wycofywany jest na cele prywatne, zwłaszcza gdy wcześniej odliczono jedynie część VAT.
Korekta po wycofaniuNie dotyczy bezpośrednio, ale sprzedaż poniżej wartości rynkowej może wpłynąć na koszty uzyskania przychodu i obowiązek podatkowy.Jeśli przy zakupie samochodu odliczono VAT częściowo, przy wycofaniu na cele prywatne konieczna jest korekta odliczonego VAT.

Wycofanie samochodu z firmy po leasingu

Dla wielu przedsiębiorców istotne jest również wycofanie samochodu z firmy po leasingu. W tym przypadku podatnik ma prawo do pełnego lub częściowego odliczenia podatku VAT. Wówczas wycofanie pojazdu z firmy będzie traktowane jak odpłatna sprzedaż towaru, a co za tym idzie, zostanie również opodatkowane podatkiem VAT.

Komentarze są wyłączone.