fbpx

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców 2024

Spółka jawna a cywilna - różnica między spółką cywilną a jawną
Spółka jawna a cywilna. Różnice między spółką cywilną a jawną
2 sierpnia 2022
Jednoosobowa działalność gospodarcza a zatrudnienie pracowników
Jednoosobowa działalność gospodarcza a zatrudnienie pracowników
23 września 2022
Show all
Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców w 2022 roku

Choć właściciele firm zdają sobie sprawę z tego, że mogą skorzystać z licznych preferencji, jeśli chodzi o rozliczenia z fiskusem, to ostatnie liczne zmiany w przepisach podatkowych spowodowały, że wielu z nich może poczuć się zagubionych. Tymczasem wciąż jest wiele ulg, które pozwolą zatrzymać w kasie przedsiębiorstwa niemałe środki finansowe.

Co trzeba wiedzieć o ulgach podatkowych dla przedsiębiorców w 2024 roku?

Wszyscy przedsiębiorcy rozliczający w Polsce swój podatek dochodowy mają prawo do skorzystania z obowiązujących tutaj ulg podatkowych. Zaliczają się do nich m.in. odliczenia oraz zniżki, pozwalające na zmniejszenie podstawy opodatkowania, a co za tym idzie również wysokości podatku, a także preferencje regionalne dla inwestycji.

Wiele zależy tu jednak od formy opodatkowania wybranej przez przedsiębiorcę. Ma on do wyboru m.in. skalę podatkową ze stawkami 12% i 32%, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową.

Zdecydowanie na najwięcej ulg mogą liczyć właściciele firm rozliczający się przy pomocy skali podatkowej. Dużo mogą zyskać również przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem. Ci jednak nie mają szans na ulgę podatkową na dzieci lub odliczenia związane z inwestycjami w nowe technologie oraz badania i rozwój. W najgorszej sytuacji są natomiast przedsiębiorcy opodatkowani liniowo oraz korzystający z karty podatkowej. Tu niestety niewiele ulg podatkowych jest możliwych.

Jednoosobowa działalność gospodarcza – jakie ulgi podatkowe?

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą rozliczający się według skali podatkowej, mogą skorzystać m.in. z ulgi na dzieci i ulgi dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Podobnie, jak ryczałtowcy mogą też skorzystać z ulg internetowej i rehabilitacyjnej.

Z kolei przedsiębiorcy rozliczający się zarówno skalą podatkową, jak i liniowcy oraz ryczałtowcy, mogą skorzystać z ulgi związanej z przekazaniem darowizn, ulgi na działalność badawczo-rozwojową oraz termomodernizacyjnej.

Możliwość skorzystania z ulg podatkowych uzależnione jest jednak od spełnienia z góry określonych warunków. Następnie musi to być potwierdzone zebraną właściwą dokumentacją. Dopiero to daje prawo do skorzystania z mniejszych obciążeń podatkowych. 

Od 2022 roku przedsiębiorcy mogą też skorzystać m.in. z ulgi na terminal płatniczy, na robotyzację czy na prototypy.

Ulgi podatkowe dla firm rozpoczynających nowe inwestycje

Instrumentem pozwalającym na skorzystanie ze zwolnień z podatku dochodowego w związku z realizacją nowych inwestycji jest Polska Strefa Inwestycji (PSI). Dotyczy to zarówno przedsięwzięć przemysłowych, jak i usługowych, zlokalizowanych w dowolnym miejscu Polski. Z tej formy wsparcia mogą skorzystać zarówno debiutujący inwestorzy, jak i już funkcjonujące przedsiębiorstwa. Umożliwia ona możliwość uzyskania zwolnień podatkowych nawet na okres od 10 do 15 lat, w wysokości nawet do 70% kosztów kwalifikowanych. Najczęściej zależy to od lokalizacji inwestycji i wielkości firmy. Do kosztów kwalifikowanych zaliczają się tu m.in. koszty inwestycji lub dwuletnie koszty zatrudnienia nowych pracowników.

Aby skorzystać z PSI, minimalna wartość inwestycji musi wynieść od 200 tys. do 100 mln zł. Jest to zależne od wielkości firmy i poziomu bezrobocia w danym regionie. Wsparcie to jest przeznaczone dla większości przedsiębiorców, bez względu na branżę, wielkość firmy czy strukturę kapitałową.

Jakie ulgi dla przedsiębiorców innowacyjnych? Ulga B+R

Na wiele ulg podatkowych mogą liczyć firmy innowacyjne, które inwestują w badania i rozwój oraz wdrażają nowoczesne technologie. Do najczęściej stosowanych należy ulga B+R oraz Innovation Box.

Ulga B+R funkcjonuje od 2016 roku. Wówczas zastąpiła tzw. ulgę technologiczną. Dzięki niej przedsiębiorca może dwukrotnie rozpoznać niektóre koszty podatkowe. Dodatkowe odliczenia dotyczą m.in. wynagrodzeń, kosztów nabycia surowców i materiałów, a także drobnego sprzętu i korzystania ze specjalistycznej aparatury. Są to również wydatki poniesione na niektóre usługi doradcze oraz ekspertyzy, a także koszty uzyskania patentu.

Mogą z niej skorzystać właściciele firm, którzy systematycznie ponoszą koszty związane z wprowadzaniem nowych produktów lub technologii, ulepszeniami już istniejących, a także tworzeniem nowych zastosowań i funkcjonalności dla produktów, które są na rynku.

Ulga ta jest dostępna bez względu na reprezentowaną branżę, wielkość przedsiębiorstwa czy modelu biznesowego. Dzięki niej mogą zmniejszyć swoje podatki także przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Ulga podatkowa IP BOX

Innowacyjni przedsiębiorcy mogą też skorzystać z ulgi IP Box, która pozwala na zastosowanie 5% stawki podatku w odniesieniu do niektórych dochodów z własności intelektualnej, m.in. praw autorskich do programów komputerowych, patentów, praw rejestracji wzoru przemysłowego czy produktów leczniczych. Niższy podatek dotyczy m.in. opłat licencyjnych, dochodu ze sprzedaży patentów oraz odszkodowania za ich naruszenie. Ulga IP Box jest wyjątkowo atrakcyjna dla podatników już korzystających z ulgi B+R, gdyż od 2022 roku można z nich korzystać równolegle.

Przegląd ulg podatkowych dla przedsiębiorców w Polsce w 2024 roku

Rodzaj Ulgi PodatkowejDla Kogo?Opis
Skala podatkowa (12%, 32%)Właściciele firm, ryczałtowcyNajwięcej ulg, m.in. na dzieci, inwestycje w nowe technologie, badania i rozwój
* Podatek liniowy, karta podatkowaWłaściciele firmOgraniczone możliwości skorzystania z ulg
Ulga na terminal płatniczyWszyscy przedsiębiorcyUlga na zakup terminali płatniczych
Ulga na robotyzację, prototypyWszyscy przedsiębiorcyUlga na inwestycje w robotyzację i tworzenie prototypów
Polska Strefa Inwestycji (PSI)Debiutujący inwestorzy, istniejące firmyZwolnienia podatkowe na 10-15 lat, do 70% kosztów kwalifikowanych
Ulga B+RFirmy innowacyjneDwukrotne rozpoznanie niektórych kosztów podatkowych, m.in. wynagrodzeń, surowców
Innovation BoxFirmy innowacyjneUlgi dla firm inwestujących w nowoczesne technologie
Ulga IP BoxInnowacyjni przedsiębiorcy5% stawka podatku od dochodów z własności intelektualnej, m.in. praw autorskich, patentów
Ulgi dla jednoosobowych firmJednoosobowa działalność gospodarczaUlga na dzieci, ulga dla rodziców samotnie wychowujących dzieci, ulga internetowa, rehabilitacyjna
Ulga termomodernizacyjnaSkala podatkowa, liniowcy, ryczałtowcyUlga związana z działalnością termomodernizacyjną

Jeśli chcesz skorzystać z ulg podatkowych dostępnych dla Twojej działalności, skontaktuj się z nami – pomożemy Ci wybrać najlepsze rozwiązanie. 

Komentarze są wyłączone.