fbpx

Karta podatkowa – co warto wiedzieć o tej formie opodatkowania?

najlepsza forma opodatkowania dla lekarza
Jaka forma opodatkowania dla lekarza?
31 marca 2024
ryczałt dla lekarza
Ryczałt dla lekarza. Analizujemy tę formę opodatkowania
30 kwietnia 2024
Show all
karta podatkowa

Brak konieczności składania zeznań podatkowych, zwolnienie z obowiązku opłacania zaliczek na podatek czy prowadzenia ksiąg to główne wyróżniki karty podatkowej. Nie bez przyczyny jest więc określana jako najprostsza z funkcjonujących w Polsce form opodatkowania i jeszcze do niedawna była chętnie wybierana przez osoby zakładające działalność gospodarczą.

Co to jest karta podatkowa?

Karta podatkowa jest formą opodatkowania działalności gospodarczej. Polega na opłacaniu jednej, stałej kwoty podatku niezależnie od tego, jaką wysokość przychodów lub dochodów uzyskujesz. Kwotę podatku ustala naczelnik urzędu skarbowego, który bierze przy tym pod uwagę m.in. rodzaj i zakres prowadzonej działalności gospodarczej.

Karta podatkowa – najważniejsze zasady

Duża popularność karty podatkowej wynika przede wszystkim z faktu, że jest to bardzo prosta forma opodatkowania, która zwalnia z wielu obowiązków (ale też ulg). Podatnicy opłacający kartę:

 • nie muszą prowadzić ksiąg rachunkowych;
 • nie składają zeznań podatkowych;
 • są zobowiązani prowadzić książkę ewidencji zatrudnienia i karty przychodów pracowników;
 • nie mogą korzystać z niektórych ulg podatkowych, np. wspólnego rozliczenia z małżonkiem czy dla samotnie wychowujących dzieci.

Dla kogo dostępne jest opodatkowanie kartą podatkową?

Od 1 stycznia 2022 roku nie można wybrać karty podatkowej jako formy opodatkowania. Dotyczy to zarówno nowych przedsiębiorców, którzy dopiero zakładają firmę, jak również osób zmieniających obecną formę opodatkowania na inną. Z karty podatkowej mogą więc korzystać wyłącznie osoby i podmioty, które stosowały ją przed 1 stycznia 2022 roku na zasadzie kontynuacji. 

Kartę podatkową mogą stosować podatnicy, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

 • wybrali ją jako formę opodatkowania swojej działalności gospodarczej najpóźniej w 2021 roku;
 • nie zrezygnowali z niej dobrowolnie i nie utracili prawa do jej stosowania po tym terminie;
 • prowadzą działalność na terytorium Polski;
 • rodzaj prowadzonej działalności podlega opodatkowaniu kartą według ustawy o PIT (np. usługi gastronomiczne bez sprzedaży alkoholu, usługi transportowe przy użyciu jednego pojazdu, handel artykułami spożywczymi itd.);
 • nie prowadzą innej działalności gospodarczej;
 • nie wytwarzają produktów objętych akcyzą;
 • nie zatrudniają pracowników na umowy inne, niż o pracę;
 • ich małżonek nie prowadzi działalności w tym samym zakresie.

Karta podatkowa – jaka jest wysokość podatku? 

Czy możesz samodzielnie obliczyć wysokość podatku, jaki zapłacisz przy karcie podatkowej? Niestety nie jest to możliwe. Kwota ta jest ustalana co roku przez naczelnika urzędu skarbowego. Wydając decyzję, bierze on pod uwagę różne czynniki, takie jak np.:

 • rodzaj prowadzonej działalności;
 • liczba mieszkańców miejscowości, w której funkcjonuje firma;
 • liczba pracowników;
 • indywidualne wnioski podatników;
 • sytuację przedsiębiorcy, np. ukończone 60 lat lub orzeczenie o niepełnosprawności.

Co w przypadku, jeśli nie zgadzasz się z ustaloną dla Ciebie wysokością podatku? W takiej sytuacji możesz zrezygnować z opodatkowania w formie karty podatkowej. Masz na to 14 dni od momentu otrzymania (doręczenia) decyzji naczelnika urzędu skarbowego wystarczy, że złożysz oświadczenie o zrzeczeniu opodatkowania kartą. Wtedy wybierasz inną formę opodatkowania zasady ogólne lub ryczałt, jeśli jesteś do niego uprawniony.

Czy można zrezygnować z karty podatkowej?

Polskie przepisy podatkowe pozwalają osobom prowadzącym działalność gospodarczą zmienić formę opodatkowania. Dotyczy to również karty podatkowej jeśli uważasz, że nie jest to najkorzystniejszy wybór, możesz z niej zrezygnować. Jak to zrobić?

W terminie do 20 stycznia danego roku złóż do naczelnika urzędu skarbowego:

 • oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania w ramach karty podatkowej – jeśli chcesz być opodatkowany na zasadach ogólnych;
 • oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym lub ryczałtem – jeśli interesują Cię właśnie te formy opodatkowania.

Karta podatkowa – do kiedy można było ją wybrać?

Do 31 grudnia 2021 karta podatkowa była dostępna dla wszystkich przedsiębiorców pod warunkiem, że spełniali oni wymagane przesłanki. Obowiązujący od 2022 roku tzw. Polski Ład znacząco wpłynął na przepisy podatkowe w Polsce, w tym na poszczególne formy opodatkowania. Jedną z najważniejszych zmian była likwidacja możliwości wyboru karty podatkowej dla osób zakładających firmę oraz tych, którzy chcą zmienić swoją formę opodatkowania. Dlatego też od 1 stycznia 2022 roku karta jest dostępna tylko dla tych, którzy wybrali ją przed tą datą i kontynuują.

Komentarze są wyłączone.