fbpx

Jakie są główne wady i zalety spółki komandytowej?

Spółka komandytowa – co to jest i czym się różni od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
16 grudnia 2019
Stowarzyszenia – księgowość i podatki
27 stycznia 2020
Show all

Poniższy artykuł stanowi uzupełnienie wcześniejszej publikacji dotyczącej spółki komandytowej. Skoro już wiemy, czym jest spółka komandytowa, to postaramy się teraz zestawić wady i zalety spółki komandytowej oraz prowadzenia działalności w takiej formie.

Jakie są wady i zalety spółki komandytowej?

Główne zalety spółki komandytowej

  • brak organów prowadzących sprawy firmy — zadanie to przypada jednemu ze wspólników;
  • ograniczenie odpowiedzialności osób fizycznych za zobowiązania spółki, w sytuacji gdy funkcję komplementariusza pełni spółka z o.o., majątek osób fizycznych nie jest zagrożony, gdyż odpowiadają oni do wysokości sumy komandytowej;
  • nie jest potrzebny określony wkład na sumę komandytową – może ona być ustalona w dowolnej wysokości;
  • wyeliminowanie zjawiska tzw. podwójnego opodatkowania — występuje tu opodatkowanie podatkiem dochodowym wspólników, a nie samej spółki. Osoba fizyczna będąca komandytariuszem rozlicza się tylko z podatku PIT. Natomiast spółka z o.o. będąca komplementariuszem będzie płacić podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) od tej części zysku, jaki na nią przypadnie w spółce komandytowej. Podobnie gdy osoba fizyczna jest komplementariuszem – z tym że płaci podatek PIT;
  • gdy wspólnikami są osoby fizyczne, możliwe jest dokonanie wyboru dotyczącego formy opodatkowania (podatek liniowy lub zasady ogólne).

Główne wady spółki komandytowej

  • konieczne jest dopełnienie wielu formalności przy jej założeniu (akt notarialny) oraz dokonania opłat takich jak m.in. PCC;
  • gdy udziałowcem ma być inny podmiot prawny (np. sp. z o.o.), istnieje konieczność poniesienia dodatkowych kosztów, ponieważ najpierw należy zarejestrować spółkę z o.o., a następnie spółkę komandytową z udziałem tej spółki z o.o.;
  • spółka komandytowa ma zawsze obowiązek prowadzenia ksiąg podatkowych — dodatkowo większe koszty generuje konieczność prowadzenia odrębnej księgowości dla obydwu spółek z osobna, przy założeniu udziału sp. z o.o. w tej spółce komandytowej;
  • jeżeli komandytariuszem jest osoba fizyczna, to musi ona odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne gdy nie posiada innych tytułów oraz ubezpieczenie zdrowotne;
  • konieczność sporządzania dokumentacji cen transferowych gdy te same osoby fizyczne są wspólnikami spółki komandytowej i jednocześnie są wspólnikami spółki z o.o. w sytuacji gdy ta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest udziałowcem spółki komandytowej.

Wady i zalety spółki komandytowej — podsumowanie

Jak więc łatwo zauważyć, spółka komandytowa ma tę przewagę, że jest opodatkowana tylko jeden raz co stanowi poważną zachętę w sytuacji znaczącego rozwoju naszej firmy i ma duże znaczenie gdy wspólnikami są osoby fizyczne.

Inaczej to wygląda gdy spółki komandytowe występują z udziałem spółek z o.o. Jeżeli spółki takie nie mają ugruntowanej pozycji marketingowej, mogą być mniej przychylnie brane pod uwagę przy różnego rodzaju przetargach czy podczas kontaktów z większymi partnerami biznesowymi. Wynika to z faktu, iż spółki z o.o., które występują w roli komplementariuszy, są zazwyczaj zakładane tylko do tego jednego celu. Najczęściej posiadają minimalny kapitał zakładowy (5.000,00 zł), więc nie gwarantują możliwości zaspokojenia zobowiązań spółki komandytowej ze swojego majątku.

Taka konstrukcja może budzić wątpliwości u kontrahentów. Tworzenie spółki w sposób zabezpieczający wspólnika przed ryzykiem pociągnięcia go do odpowiedzialności za zobowiązania spółki pozostawia u kontrahentów wątpliwość czy spółka zamierza w ogóle wykonywać swoje zobowiązania.

Powyższy temat nie wyczerpuje do końca aspektów funkcjonowania spółki komandytowej, ale na pewno zainteresuje większe podmioty gospodarcze oraz osoby chcące wykorzystać możliwości podatkowe, jakie daje prowadzenie biznesu w takiej formie. Zapraszamy więc takie podmioty do kontaktu celem umówienia spotkania w dogodnym dla Państwa miejscu i czasie — pomożemy w zaplanowaniu księgowości spółki komandytowej i w innych czynnościach administracyjnych związanych z prowadzeniem tego podmiotu gospodarczego.

Zapraszamy również do śledzenia naszego bloga, w którym poruszamy wiele tematów interesujących dla każdego przedsiębiorcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *