fbpx

Rozliczenie PIT 2023 i inne ważne terminy podatkowe w 2023 roku

Na czym polega pełna księgowość i kogo obowiązuje ta forma rozszerzonej ewidencji?
Pełna księgowość – na czym polega i od jakiej kwoty obowiązuje?
30 listopada 2022
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych (WNiP)
4 stycznia 2023
Show all
Terminy dla przedsiębiorców

Kalendarz przedsiębiorcy

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą musi pamiętać o dniach, w których należy opłacić poszczególne podatki, by nie narazić się na kary nakładane przez urząd skarbowy. Jakie terminy podatkowe na rok 2023 powinni zapamiętać przedsiębiorcy? 

Rozliczenie PIT 2022/2023 – terminy podatkowe 2023

Według przepisów prawa obowiązującego w Polsce każda osoba legalnie zatrudniona na terenie kraju lub prowadząca własną działalność powinna złożyć zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym. Z początkiem roku przedsiębiorca musi rozliczyć rok poprzedni, ale zmiany PIT 2022/2023 obejmują również terminy rozliczeń. W tym celu, w zależności od formy opodatkowania, należy złożyć PIT do urzędu skarbowego w określonych terminach. Oto kilka ważnych terminów w księgowości 2023:

Do 31 stycznia 2023:

 • PIT-11,
 • PIT-4R,
 • PIT-8AR.

Do 28 lutego 2023:

 • PIT-11 – przekazanie dokumentu pracownikowi w formie elektronicznej lub papierowej,
 • PIT-28.

Do 2 maja 2023:

 • PIT-36, 
 • PIT-36L, 
 • PIT-37, 
 • PIT-38, 
 • PIT-39.

Poza wymienionymi datami, w kalendarzu przedsiębiorcy na rok 2023 muszą się znaleźć również poniższe pozycje:

 • przedsiębiorcy, którzy rozliczają się kartą podatkową – rozliczenie do 7. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – rozliczenie do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni,
 • podatek liniowy i skala podatkowa – rozliczenie do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Rozliczenie PIT11 2022/2023 – do kiedy?

PIT-11 to podstawowy dokument umożliwiający coroczne rozliczenie się z urzędem skarbowym z dochodów uzyskanych w minionym roku podatkowym. Za wydanie pracownikowi deklaracji o wszystkich jego dochodach w 2022 roku odpowiada pracodawca. Na nim spoczywa również obowiązek przekazania PIT-11 do urzędu skarbowego, dlatego do ostatniego dnia stycznia 2023 roku powinien on drogą elektroniczną dostarczyć omawiany dokument. Następnie do końca lutego 2023 roku pracownik powinien otrzymać od swojego pracodawcy deklarację, która umożliwia mu samodzielne rozliczenie się – takie zeznanie podatnik musi wykazać do 30 kwietnia następującego po roku podatkowym.

Rozliczenie PIT 2022/2023 a ulga na dziecko

Obywatele, którzy korzystają z ulgi na dziecko (lub dzieci – niezależnie od liczebności), przy rozliczeniu PIT 2022/2023 mogą odliczyć wartość ulgi od kwoty podatku do zapłaty lub otrzymać należność za niewykorzystaną ulgę w postaci zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy bądź gotówki (jeśli podatnik nie mógł jej odliczyć np. ze względu na niskie wynagrodzenie). Podatnik może odliczyć kwotę ulgi na każde dziecko – PIT za rok 2022 (składany w 2023 roku) po spełnieniu określonych wymagań oferuje możliwość odliczenia:

 • 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dzieci,
 • 166,67 zł miesięcznie na trzecie dziecko,
 • 225 zł miesięcznie na czwarte i kolejne dziecko.

PIT dla młodych 2022/2023

Osoby, które jeszcze nie ukończyły 26. roku życia, mogą skorzystać z ulgi dla młodych. Dzięki niej obowiązuje ich tzw. zerowy PIT, który zwalnia dochód z odliczeń podatkowych (jeśli zostaną spełnione odpowiednie kryteria). Poza wiekiem warunkiem koniecznym jest uzyskanie w ciągu minionego roku podatkowego dochodu niższego niż 85 528 złotych. Jeśli dochody młodych pracowników nie przekroczyły wyznaczonej kwoty, nie muszą oni składać zeznania rocznego PIT 2023.

Stawki podatku PIT 2022/2023

Zmiany PIT 2022/2023 wynikają głównie z nowych przepisów, które na skutek wprowadzenia programu Polski Ład zaczęły obowiązywać obywateli Polski od stycznia 2022 roku. Konsekwencją zmian są nowo ustalone progi podatkowe, które dotyczą deklaracji składanych w 2023 roku:

 • I próg podatkowy – dla podatników, którzy w ciągu roku uzyskali dochody niższe lub równe 120 000 złotych. Jeśli kwota nie zostanie przekroczona, podatnika obowiązuje stawka podatku w wysokości 12%.
 • II próg podatkowy – dla podatników, którzy w ciągu roku uzyskali dochody wyższe niż 120 000 złotych. Jeśli kwota została przekroczona, podatnika obowiązuje stawka podatku w wysokości 32% od nadwyżki.

Opłacenie ZUS w 2023 – terminy

Zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. ustawą o Systemie Ubezpieczeń Społecznych, art. 47 ust. 1, zmieniły się terminy opłacania składek ZUS. Zakłady oraz jednostki budżetowe (np. urząd miasta) mają obowiązek opłacić składki oraz przekazać dokumenty rozliczeniowe do 5. dnia następnego miesiąca. Termin do 15. dnia następnego miesiąca dotyczy osób prawnych, czyli spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń.  Pozostali płatnicy, tj. podmioty, które nie mają osobowości prawnej: osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,  jednoosobowe spółki z o.o., spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, partnerskie i cywilne oraz wspólnoty mieszkaniowe rozliczają się do 20. dnia następnego miesiąca

Natomiast przedsiębiorca, który chce opłacać ZUS w zależności od przychodu, musi złożyć taką deklarację do 31 stycznia. Taka możliwość przysługuje tym osobom, które prowadzą małą działalność gospodarczą i których przychód nie przekroczył 120 tysięcy złotych w ciągu roku. Warunkiem jest zakończenie okresu, w którym przedsiębiorcy przysługiwał tzw. „mały ZUS” – składki preferencyjne 24 miesiące bez składki zdrowotnej, którą zawsze opłaca się w pełnej wysokości.

Ponadto, by ułatwić przedsiębiorcom wyliczanie składki na ZUS w 2023 r., po wprowadzeniu nowych zasad w ramach Polskiego Ładu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej oficjalnej stronie internetowej udostępnił w styczniu kalkulator składki zdrowotnej Polski Ład. 

Ważne terminy dla przedsiębiorców – kalendarz 2023

W zależności od formy prowadzonej działalności i wybranego sposobu opodatkowania, przedsiębiorcy powinni pamiętać o kilku ważnych terminach:

 • złożenie deklaracji i pokrycie opłaty środowiskowej – do 31 marca, 
 • złożenie deklaracji IFT-2R za rok 2022 r. – do 31 marca,
 • złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za rok 2022 r. (w przypadku ryczałtu) – do 31 marca 2023 r.,
 • złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za rok 2022 r. dla pozostałych form opodatkowania – do 31 maja 2023 r.

Podatek VAT

W przypadku podatku VAT, terminy zależne są od wybranego przez przedsiębiorcę sposobu rozliczeń:

 • miesięczne – do 25. dnia miesiąca należy wysłać do urzędu skarbowego deklarację w pliku JPK_V7M za miesiąc poprzedni, 
 • kwartalne – do 25. dnia miesiąca należy wysłać deklarację w pliku JPK_V7K za I i II część kwartału, wypełniając część ewidencyjną. Z kolei do 25. dnia miesiąca po kwartale, którego dotyczy dane rozliczenie, trzeba dostarczyć uzupełnioną część deklaracyjną za cały kwartał oraz część ewidencyjną za III kwartał miesiąca. 

Wsparcie biura rachunkowego – czy się opłaca? 

Przy prowadzeniu własnej firmy, pilnowanie terminów rozliczeń podatkowych może być bardzo czasochłonne, a samodzielne obliczanie wysokości podatku wielu osobom sprawia trudności. Dlatego warto rozważyć skorzystanie z pomocy biura rachunkowego, takiego jak BR Progres, które ułatwi przedsiębiorcy wykonanie pracy związanej z pełnieniem obowiązków względem urzędu skarbowego. Jakie korzyści niesie ze sobą powierzenie tych zadań biurowi rachunkowemu?

  • Oszczędność czasu – specjaliści zajmą się kwestią wysokości składek i dostarczeniem wniosków i deklaracji do urzędu skarbowego, dzięki czemu przedsiębiorca może zająć się swoją działalnością, zamiast tracić czas na formalności. W BR Progres dostępna jest także możliwość przesyłania dokumentów drogą elektroniczną, co pozwala dodatkowo zaoszczędzić czas.
  • Obniżenie kosztów – wynajęcie biura rachunkowego jest dla przedsiębiorcy tańsze, niż zatrudnienie specjalisty – nie wymaga ono stanowiska pracy ani szkoleń. Podobnie jak w przypadku innych usług zlecanych na zewnątrz, biuro rachunkowe to dobry wybór zarówno w przypadku małych przedsiębiorstw czy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i dużych firm.
  • Rzetelność – osoby pracujące w biurach rachunkowych są na bieżąco z często zmieniającymi się przepisami. Dlatego korzystając z usługi biura, można mieć pewność, że wszystkie formalności oraz zobowiązania podatkowe zostaną spełnione.
  • Profesjonalna pomoc – nawiązując współpracę z biurem rachunkowym, przedsiębiorca uzyskuje także dostęp do wiedzy i doświadczenia księgowych, którzy zawsze służą radą w trudnych sytuacjach. Dziś coraz więcej biur rachunkowych działa wyłącznie online – klienci BR Progres mogą natomiast osobiście spotkać się z księgowym i omówić kwestie podatkowe, które sprawiają kłopoty.

Komentarze są wyłączone.