fbpx

Zmiana formy opodatkowania – kiedy jest możliwa i jak ją przeprowadzić?

Nowy Polski Ład, zmiany od 2022 roku
Pakiet „Polski Ład” – proponowane zmiany w zakresie podatku PIT
27 października 2021
Slim Vat i Slim Vat 2
Czym jest pakiet uproszczeń Slim VAT i Slim VAT 2?
22 grudnia 2021
Show all
Jak zmienić formę opodatkowania?

W Polsce obowiązują cztery formy opodatkowania działalności gospodarczej, tj. na zasadach ogólnych, z zastosowaniem podatku liniowego, na podstawie ryczałtu bądź karty podatkowej. W trakcie roku możliwa jest zmiana formy opodatkowania, a przepisy w tym zakresie różnią się w zależności od wybranego sposobu rozliczania dochodów/przychodów z urzędem skarbowym. Czym najczęściej spowodowana jest zmiana formy opodatkowania oraz jak i do kiedy najpóźniej mogą tego dokonać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w naszym kraju?

Aktualne zasady rozliczeń z fiskusem a zmiana formy opodatkowania (2022/2023)

Przedsiębiorcy mogą rozliczać się z fiskusem na podstawie jednej z czterech form opodatkowania działalności gospodarczej. Wybór odpowiedniej formy opodatkowania zależy od wielu uwarunkowań, ale wśród najważniejszych czynników są m.in. planowana wysokość przychodów/dochodów, skala i struktura kosztów oraz rodzaju działalności. Aktualnie, podatnicy mogą opodatkować swoją działalność gospodarczą w następujący sposób:

  • podatek na zasadach ogólnych, czyli 17 proc. i 32 proc. od nadwyżek, po przekroczeniu kwoty 85 528 zł (od 2022 r. „Polski Ład” zwiększa limit do 120 000),
  • podatek liniowy w wysokości 19 proc.,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (od 2 proc. do 17 proc., w zależności od specyfiki działalności gospodarczej),
  • karta podatkowa.

Obowiązujące zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – sprawiają, że zmiana formy opodatkowania (2021/2022), możliwa jest przy dopełnieniu formalności w określonych terminach.

Przeczytaj również: Podatek liniowy a progresywny – wady i zalety.

Do kiedy można zmienić formę opodatkowania?

Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie do kiedy można zmienić formę opodatkowania, ponieważ uzależnione jest to m.in. obecnego i planowanego sposobu rozliczenia z fiskusem oraz z terminem zaewidencjonowania pierwszego przychodu w danym roku. Generalnie, zmiana formy opodatkowania w trakcie roku to przywilej, z którego można skorzystać tylko raz, bowiem kolejna modyfikacja możliwa będzie dopiero w następnym roku.

Sposób opodatkowania, na bazie którego podatnik ma zamiar rozliczać się z urzędem skarbowym, należy wybrać do 20. dnia miesiąca – po miesiącu, w jakim osiągnął on swój pierwszy przychód w danym roku. W przypadku, gdy przychód taki zaistniał dopiero w grudniu, to wtedy na wybór formy opodatkowania jest czas do końca roku podatkowego. Przedsiębiorcy rozpoczynający nową działalność gospodarczą w trakcie roku, wybierają formę opodatkowania w momencie składania wniosku o wpis do CEIDG. Zmiana formy opodatkowania według powyższych zasad możliwa jest w obrębie podatku na zasadach ogólnych, podatku liniowego i ryczałtu. Aby natomiast przejść na kartę podatkową lub zrezygnować z tej formy opodatkowania, wszelkie zmiany należy zgłosić w „skarbówce” do 20 stycznia, ze skutkiem na dany rok.

KategoriaInformacje
Formy opodatkowania1. Na zasadach ogólnych (17%, 32%)
2. Podatek liniowy (19%)
3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (2%–17%)
4. Karta podatkowa
Zmiana formy opodatkowaniaMożliwa w trakcie roku; należy dopełnić formalności w określonych terminach. Zmiana możliwa raz w roku.
Terminy zmiany formy opodatkowaniaDo 20. dnia miesiąca po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód; w przypadku grudnia – do końca roku. Zmiana na kartę podatkową do 20 stycznia.
Zmiana na podstawiePodatek na zasadach ogólnych, liniowy, ryczałt: do 20 dnia miesiąca po osiągnięciu przychodu. Karta podatkowa: do 20 stycznia.
„Polski Ład” i karta podatkowaOd 2022 zmiany na kartę podatkową nie są możliwe. Tylko osoby, które wcześniej wybrały tę formę, mogą z niej korzystać.
Pomoc w zmianie formy opodatkowaniaRozliczając się z pomocą biura rachunkowego, można uzyskać wsparcie w dokonaniu optymalnego wyboru formy opodatkowania.
Podsumowanie możliwości zmiany formy opodatkowaniaZmiana na liniowy lub ryczałt: do 20 dnia miesiąca po osiągnięciu pierwszego przychodu. Zmiana na kartę podatkową możliwa tylko do 2021 roku.

Czy warto i jak zmienić formę opodatkowania?

Dynamicznie zmieniające się przepisy prawne oraz warunki rynkowe dla biznesu w Polsce – sprawiają, że przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie PIT, poszukują nowych pomysłów na poprawę wyników swojej działalności gospodarczej. Jednym ze sposobów na zapewnienie sobie wyższego dochodu netto, jest zmiana formy opodatkowania. Większość obecnych przedsiębiorców, która osiąga regularne przychody z tytułu prowadzonej aktywności gospodarczej, będzie mogła dokonać zmiany sposobu opodatkowania na przyszły rok – do dnia 20 lutego 2023 r. 

Jak to zrobić? Wniosek elektroniczny do CEIDG albo pisemne oświadczenie złożone właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego – to odpowiednie drogi, aby możliwa stała się zmiana formy opodatkowania. Do kiedy należy złożyć stosowny wniosek? Zwyczajowo, do 20. dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, w jakim podatnik osiągnął przychód w trakcie danego roku. Najwygodniej jest złożyć wniosek CEIDG-1 online, wykorzystując przy tej operacji np. profil zaufany, ale to sam podatnik decyduje o tym, jak zgłosić formę opodatkowania. 2021 rok jest ostatnim, w którym przedsiębiorcy mieli możliwość złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

„Polski Ład”, który wchodzi w życie z początkiem 2022 roku, likwiduje możliwość zmiany opodatkowania na kartę podatkową. Z tej formy rozliczania się z urzędem skarbowym będą mogli korzystać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy wcześniej zdecydowali się na taką formę opodatkowania.

Zmiana formy opodatkowania – o czym jeszcze warto pamiętać?

Co ciekawe, w sytuacji, kiedy przedsiębiorca zdecydował się na likwidację działalności gospodarczej oraz dopełnił pozostałych formalności z tym związanych (m.in. zawiadomienie US, wykreślenie z CEIDG) – to otwierając nową firmę w tym samym roku, może wybrać inną formę opodatkowania niż poprzednio.

Wybór optymalnej formy opodatkowania nie jest łatwy, ponieważ wymaga wzięcia pod uwagę wielu czynników i wykonania rzetelnej analizy na podstawie prognozowanych przychodów. Decydując się na współpracę z solidnym biurem rachunkowym, jakim jest BR Progres, można liczyć nie tylko na profesjonalną obsługę księgową, ale także na pomoc w przygotowaniu dokumentacji księgowej i rozliczeniowej niezbędnej do podjęcia decyzji zakresie zmiany formy opodatkowania działalności gospodarczej.

Zmiana formy opodatkowania – podsumowanie

Jeśli chodzi o opodatkowanie działalności gospodarczej, to punktem wyjścia zawsze jest rozliczanie się z fiskusem na zasadach ogólnych, czyli stawkami 17 i 32 proc. Osoby fizyczne zakładające nową firmę, dokonują wyboru opodatkowania z datą rejestracji działalności/wniosku w CEIDG. Podatnicy mają możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie roku, z uwzględnieniem poniższych zasad i terminów:

  • Zmiana na podatek liniowy (19 proc.) lub ryczałt – w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w jakim przedsiębiorca osiągnął swój pierwszy przychód; jeżeli pierwszy przychód w danym roku osiągnięty został dopiero w grudniu, to podatnik ma czas na zmianę do końca roku.
  • Zmiana na kartę podatkową – w terminie do 20 stycznia albo przed rozpoczęciem działalności, jednak rok 2021 był ostatnim, w którym było to możliwe. Wraz z wejściem w życie przepisów związanych z „Polskim Ładem”, od 2022 r. na karcie podatkowej będą mogli pozostać tylko osoby, które już wcześniej wybrały tę formę opodatkowania.

Komentarze są wyłączone.