fbpx

Rejestracja spółki cywilnej – jak założyć spółkę cywilną?

czym jest faktura - co powinna zawierac
Faktura – czym jest i co powinna zawierać?
15 października 2023
Przekształcenie spółki cywilnej w jawną.
Przekształcenie spółki cywilnej w jawną – na czym to polega?
22 listopada 2023
Show all
rejestracja spółki cywilnej

Spółka cywilna to najpopularniejsza forma prowadzenia działalności gospodarczej, spośród spółek osobowych. Dlatego decydując się na jej założenie, warto wiedzieć jakich formalności należy dopełnić przy jej rejestracji i jak założyć spółkę cywilną krok po kroku.

Czym jest spółka cywilna?

Spółka cywilna jest formą działalności gospodarczej, nieposiadającą osobowości prawnej, na którą decydują się najczęściej osoby fizyczne, ale także podmioty posiadające zdolność prawną. Jej funkcjonowanie jest uregulowane przede wszystkim przepisami Kodeksu cywilnego, choć dotyczą jej także ustawy dotyczące prawa pracy oraz regulacje podatkowe.

Wspólnicy muszą być przedsiębiorcami

Wspólnicy spółki cywilnej muszą być zarejestrowani w rejestrze przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, bo to oni są tu podmiotami prawa. Dotyczy to każdego ze wspólników. Bardzo ważne jest to, aby wpis został dokonany jeszcze zanim spółka rozpocznie swoją działalność. przed podjęciem działalności w ramach spółki. Aby to zrobić, trzeba złożyć darmowy wniosek o wpis CEIDG-1, co można zrobić przez internet, jeśli przyszły przedsiębiorca posiada podpis elektroniczny.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej jak założyć działalność gospodarczą przez internet i jak zaplanować nowoczesną księgowość, zapraszamy do zapoznania się z naszym wpisem w tym temacie https://br-progres.pl/blog/jak-zalozyc-dzialalnosc-gospodarcza-przez-internet-i-jak-zaplanowac-nowoczesna-ksiegowosc/ 

Można tego dokonać również osobiście w dowolnym urzędzie gminy oraz listem poleconym, pod warunkiem jednak, że wniosek zostanie opatrzony podpisem poświadczonym przez notariusza. Natomiast nie ma już obowiązku załatwiania tej formalności w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, gdyż Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej nie jest już prowadzona odrębnie przez każdą z gmin, ale jest to rejestr prowadzony centralnie w systemie teleinformatycznym.

Duża odpowiedzialność wspólników

Decydując się na założenie spółki cywilnej, trzeba pamiętać, że udział w niej wiąże się z bardzo szeroką odpowiedzialnością, ponieważ na każdym ze wspólników ciąży odpowiedzialność za wszystkie jej zobowiązania, również za jej wszelkie długi podatkowe.

Trzeba także pamiętać, że choć każdy wspólnik musi być zarejestrowany w CEIDG i posiada własny NIP i REGON, to także spółka podlega osobnej rejestracji m.in. w urzędzie skarbowym, urzędzie statystycznym, a czasem także w ZUS. W związku z tym nadawane są jej numery NIP oraz REGON, które nie są tożsame z numerami wspólników. Natomiast samej spółki cywilnej nie trzeba rejestrować w CEIDG ani w KRS.

Konieczna umowa spółki

Wspólnicy zawierają spółkę cywilną, aby realizować wspólny cel gospodarczy. Wymaga to przede wszystkim zawarcia umowy spółki, w której musi być określone, jaki on jest, w jaki sposób zamierzają do niego dążyć, jaki wkład wnosi każdy ze wspólników, nazwa spółki, kwestie dotyczące podejmowania decyzji w spółce oraz jej reprezentacji, a także udział poszczególnych wspólników w jej zyskach i stratach. Często umowa ta określa również możliwość rozwiązania spółki, a także kwestie dziedziczenia udziałów w spółce w razie śmierci jednego z udziałowców. Odpowiednie zredagowanie umowy spółki cywilnej pozwala na uregulowanie wszelkich zagadnień związanych z najważniejszymi kwestiami związanymi z działalnością przedsiębiorstwa, a przede wszystkim na ustalenie wzajemnych relacji wszystkich wspólników.

Umowę spółki cywilnej należy zawrzeć na piśmie. Choć nie wymaga to wizyty u notariusza, to zdarza się, że przy wniesieniu niektórych wkładów do wspólnego majątku, konieczne może być jednak sporządzenie aktu notarialnego. Dzieje się tak m.in. wówczas, gdy jeden ze wspólników wnosi do spółki nieruchomość, którą może być biuro, inny budynek lub działka.

Konieczne opłacenie podatku

Koniecznie trzeba pamiętać, że zawarcie umowy spółki cywilnej wiąże się z obowiązkiem zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej zawarcia i dotyczy solidarnie wszystkich wspólników. Stawka podatku od tej czynności wynosi 0,5 proc., natomiast podstawa opodatkowania to suma wszystkich wkładów wniesionych przez wspólników do spółki. Aby rozliczyć się z urzędem skarbowym, należy wypełnić deklaracje podatkowe o symbolach PCC-3, PCC-3A. Z kolei sam podatek należy zapłacić w ciągu 14 dni liczonych od momentu podpisania umowy. Należy go uiścić w urzędzie skarbowym, który jest właściwy dla spółki ze względu na adres jej siedziby.

Z kolei jeśli umowa jest sporządzona w formie aktu notarialnego, to rozliczeniem oraz zapłatą podatku powinien zająć się notariusz, który ją sporządza. Jednak wówczas podstawa opodatkowania jest pomniejszona o jego wynagrodzenie.

Obowiązkowa rejestracja spółki cywilnej w urzędzie skarbowym i urzędzie statystycznym

Oczywiście po podpisaniu umowy spółki obowiązkowo trzeba zarejestrować ją w urzędzie skarbowym. Urząd skarbowy. To właśnie tam należy złożyć zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2, co pozwoli na uzyskanie numeru NIP dla spółki. Natomiast jeżeli spółka cywilna VAT-owcem, niezbędna jest także jej rejestracja dla potrzeb obliczania tego podatku.

Z kolei w urzędzie statystycznym spółka cywilna podlega wpisowi do rejestru podmiotów gospodarki narodowej i nadawany jest jej numer REGON. Aby to było możliwe konieczne jest złożenie w urzędzie statystycznym wniosku RG-OP i RG-S.C.

Warto wiedzieć, że wszelkie działania związane z rejestracją spółki cywilnej są bezpłatne.

Komentarze są wyłączone.