fbpx

Indywidualna praktyka lekarska – jak założyć gabinet lekarski?

co lekarz może wrzucić w koszty
Co lekarz może wrzucić w koszty?
4 czerwca 2024
wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne – co trzeba wiedzieć?
1 lipca 2024
Show all
jak założyć gabinet lekarski

Usługi lecznicze świadczone w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, należą do działalności regulowanych. Aby je prowadzić, trzeba spełnić pewne określone w ustawie warunki. Lekarz-przedsiębiorca, który chce otworzyć własny gabinet, musi przejść przez standardowy proces rejestracji działalności gospodarczej i dopełnić dodatkowych formalności. Sprawdzamy, jak krok po kroku założyć indywidualną praktykę lekarską.

Indywidualna praktyka lekarska jako działalność regulowana

Usługi medyczne należą do regulowanych działalności gospodarczych. Jak czytamy w art. 43 ustawy prawo przedsiębiorców: jeżeli odrębne przepisy stanowią, że dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną, przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, jeśli spełnia warunki określone tymi przepisami i po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru działalności regulowanej.

To oznacza, że lekarz chcący prowadzić swój gabinet medyczny spełnić ściśle określone warunki. Reguluje je ustawa o działalności leczniczej. Wskazuje ona, że lekarz wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną praktykę lekarską, musi:

 • mieć prawo wykonywania zawodu,
 • dysponować odpowiednim pomieszczeniem, w którym będzie przyjmował pacjentów, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny, odpowiednie do rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych,
 • uzyskać wpis do CEiDG,
 • podpisać umowę ubezpieczenia OC.

Nie może natomiast być:

 • zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu czynności medycznych,
 • ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu;
 • ukarany prawomocnym zakazem wykonywania zawodu

Jak założyć gabinet lekarski? Wyjaśniamy krok po kroku

Lekarz, który spełnia wcześniej omówione przesłanki, może założyć indywidualną praktykę lekarską. Proces ten będzie się składał z dwóch głównych etapów: założenie działalności gospodarczej i uzyskanie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Rejestracja działalności gospodarczej

Na tym etapie zakładanie gabinetu lekarskiego nie różni się wiele od zakładania firmy z innej branży. Lekarz przechodzi przez standardowy proces rejestracji działalności. Czyli:

 1. Składa wniosek o wpis do CEIDG. Wniosek rejestrowy składamy osobiście w urzędzie, listownie lub najprościej online na portalu biznes.gov.pl, do czego potrzebny będzie podpis zaufany lub podpis elektroniczny. 
 2. Urząd weryfikuje poprawność wniosku. Jeśli formularz zawiera błędy, urząd (lub system w przypadku rejestracji online) wzywa do jego skorygowania.
 3. Uzyskuje wpis do CEIDG. Wpis pojawi się w ewidencji najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po złożeniu wniosku. Natomiast działalność gospodarczą można prowadzić już od dnia, w którym złożono wniosek o wpis do CEIDG.
 4. CEIDG przekazuje dane do urzędu skarbowego, który nadaje firmie NIP, następnie informuje GUS i ZUS o wpisie firmy do CEIDG i nadanym numerze NIP.
 5. Powyższe urzędy automatycznie rejestrują lekarza:
  – urząd skarbowy jako podatnika,
  – ZUS jako płatnika składek. W terminie 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej trzeba też zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS.
 6. Rejestracja do VAT. Jeśli lekarz chce być czynnym podatnikiem VAT, ma obowiązek zarejestrować się najpóźniej w dniu poprzedzającym pierwsze świadczenie usług objętych tym podatkiem. Formularz zgłoszeniowy (VAT-R) składamy w urzędzie skarbowym lub dołączamy do wniosku o wpis do CEIDG. Co ważne, do złożenia druku VAT-R niezbędny jest numer NIP.

Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Po zarejestrowaniu firmy i uzyskaniu statusu przedsiębiorcy czas na kolejny etap, czyli rejestrację jako podmiot wykonujący działalność leczniczą. Jak to zrobić krok po kroku? Wystarczy:

 1. Założyć konto na https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/ jest to niezbędne do wykonania dalszych kroków.
 2. Złożyć wniosek o wpis do rejestru. Po zalogowaniu do systemu na stronie https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/ można utworzyć wniosek o rejestrację podmiotu leczniczego. Co ważne, należy zrobić to przed rozpoczęciem swojej działalności.
 3. Organ weryfikuje poprawność dokumentów. W przypadku braków lub błędów wezwie do ich uzupełnienia/poprawienia.
 4. Po wpisaniu do elektronicznego rejestru otrzymujemy zaświadczenie o wpisie. Trwa to zwykle do 30 dni od złożenia wniosku. Dane są automatycznie przekazane do CEIDG.

Gotowe! Po dopełnieniu tych formalności można oficjalnie rozpocząć prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej.

Zakładanie indywidualnej praktyki lekarskiej – podsumowanie 

Prywatny gabinet lekarski to specyficzna forma działalności gospodarczej. Jego założenie wiąże się nie tylko z formalnościami związanymi z samą rejestracją firmy, ale też wymogami określonymi w innych przepisach. Mowa tu przede wszystkim o specjalnych wymaganiach dotyczących samego lokalu, w którym chcemy świadczyć usługi medyczne. Określona jest m.in. zarówno rekomendowana powierzchnia (minimum 12 m2), jak i wysokość pomieszczeń (nie mniej niż 3,1 m). Ma to zagwarantować komfort codziennej pracy z pacjentami. 

Lekarz prowadzący gabinet nie może też zapomnieć o specjalnych wymogach sanepidu, takich jak np. wyodrębnione i bezpieczne miejsce do przechowywania leków, szczepionek i substancji chemicznych, systematyczne dezynfekcje i sterylność sprzętu i lokalu, bezpieczeństwo pacjentów i personelu.

Chcesz rozpocząć prowadzenie swojej indywidualnej praktyki lekarskiej? Nie chcesz martwić się formalnościami i wolisz oddać ten proces w ręce specjalistów? W Biurze Rachunkowym Progres wspieramy lekarzy zakładających prywatne gabinety. Skontaktuj się z nami wspólnie założymy Twoją firmę.

Komentarze są wyłączone.