fbpx

Pełna księgowość – na czym polega i od jakiej kwoty obowiązuje?

Fundacja czy stowarzyszenie? Czym się od siebie różnią?
Fundacja czy stowarzyszenie – czym się od siebie różnią?
23 listopada 2022
Terminy dla przedsiębiorców
Rozliczenie PIT 2023 i inne ważne terminy podatkowe w 2023 roku
1 stycznia 2023
Show all
Na czym polega pełna księgowość i kogo obowiązuje ta forma rozszerzonej ewidencji?

Prowadzenie pełnej księgowości to dla przedsiębiorców duże wyzwanie. W wielu przypadkach obowiązek skrupulatnej ewidencji działalności finansowej spoczywa na doświadczonym księgowym. Warto wiedzieć, kto według przepisów prawa powinien prowadzić pełną księgowość, a kogo nie dotyczy przejście na ten rodzaj rachunkowości. Jakie są zalety pełnej księgowości i czy można samodzielnie prowadzić rozszerzoną ewidencję?

Co to jest pełna księgowość?

Pełna księgowość to szczegółowo usystematyzowany sposób ewidencji operacji gospodarczych dokonywanych przez przedsiębiorstwo. Opiera się on na ogólnych zasadach rachunkowości dotyczących wszystkich sposobów prowadzenia dokumentacji księgowej oraz na szczegółowych przepisach. Zalicza się do nich m.in.:

 • ujmowanie dokumentów potwierdzających zdarzenia gospodarcze w okresach, których dotyczą,
 • jasne i zrozumiałe opisywanie zdarzeń gospodarczych,
 • rzetelna wycena operacji w walucie polskiej, przeliczanie operacji walutowych na polskie złote zgodnie z przepisami,
 • operacje ewidencjonowane na właściwych kontach opisanych w polityce rachunkowości w zakładowym planie kont,
 • kontrolowanie spójności zapisów we wszystkich księgach,
 • zapewnienie trwałości zapisów,
 • w przypadku wykrycia błędu – skorygowanie go zgodnie z zasadami, w celu przywrócenia poprawności prowadzenia ksiąg.

Artykuł 13 Ustawy o rachunkowości definiuje następujące księgi rachunkowe:

 • Dziennik – ujmuje się w nim chronologicznie wszystkie operacje gospodarcze. Porównanie sumy zapisów dziennika z obrotami kont syntetycznych pozwala skontrolować, czy wartościowe ujęcie operacji gospodarczych jest kompletne i poprawne;
 • Konta księgi głównej – tzw. konta syntetyczne, oparte na zasadzie podwójnego zapisu oraz konta ksiąg pomocniczych – tzw. konta analityczne, które funkcjonują na zasadzie zapisu powtórzonego;
 • Zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz pomocniczych – pozwala skontrolować, czy utrzymana jest reguła podwójnego zapisu oraz kompletność i zgodność wartości zapisów;

Wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz) – zawiera szczegółowe informacje o składnikach majątku.

Kogo dotyczy obowiązek prowadzenia pełnej księgowości?

Przejście na pełną księgowość uwarunkowane jest wysokością przychodu netto, który pochodzi od sprzedaży towarów, usług lub wykonywania operacji finansowych w kwocie równowartej wartości wyznaczonej przez przepisy. Kto musi prowadzić pełną księgowość? Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości mają:

 • spółki kapitałowe: komandytowe, komandytowo-akcyjne, akcyjne, spółki z o.o. – bez względu na wysokość ich przychodów,
 • pozostałe podmioty, które osiągnęły przychody przekraczające kwotę 2 000 000 euro w skali roku.

Pełna księgowość – od jakiej kwoty?

W 2023 roku obowiązek prowadzenia pełnej księgowości będzie dotyczył zatem firm, których przychód w roku 2022 wyniósł (wg przeliczenia po średnim kursie ogłoszonym przez NBP, na pierwszy dzień roboczy października): 

2.000.000 euro × 4,8272 zł/euro = 9.654.400 zł.

Zalety i wady pełnej księgowości

Główną zaletą prawidłowego prowadzenia pełnej księgowości jest dokładne i szczegółowe przedstawienie sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki. Analizując poszczególne pozycje aktywów i pasywów w bilansie, przychodów i kosztów w rachunku zysków i strat czy nawet obrotów i sald wybranych kont, można dokonać dokładnej oceny działalności. Odpowiednio dopasowany do profilu działalności plan kont oraz rzetelnie opisywane i ewidencjonowane operacje gospodarcze dostarczają niezbędnego materiału do tworzenia modeli finansowych.

Z powyższego jasno wynika podstawowa wada prowadzenia pełnej księgowości – pracochłonność i związane z nią koszty. Bardzo często jednak możliwość kompleksowej analizy działalności jest dla firm tak istotna, że poszukują najlepszych specjalistów w zakresie prowadzenia ksiąg. Stąd wyłania się poniższe zagadnienie.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat różnić między księgowością pełną i uproszczoną, przeczytaj nasz artykuł poświęcony temu tematowi!

Samodzielne prowadzenie pełnej księgowości

Przejście na pełną księgowość wymaga od przedsiębiorców skrupulatności oraz dużego nakładu czasu przeznaczonego na prowadzenie dokumentacji. Osoby zarządzające biznesem i prowadzące ewidencję powinny stale być na bieżąco z aktualnymi nowelizacjami przepisów oraz zmianami w sposobie rozliczeń rachunkowych. Oszczędność pieniędzy w tym aspekcie nie zawsze się sprawdza – w wyniku samodzielnego prowadzenia pełnej księgowości wielu przedsiębiorców traci energię na rozwój biznesu, pozyskiwanie klientów czy wprowadzenie nowych funkcjonalności do swojej oferty. Dodatkowo osoby, które zamierzają samodzielnie prowadzić księgowość, zanim przystąpią do działania, muszą przerobić wiele kursów oraz poznać literaturę branżową, która wprowadzi ich w świat księgowości.

Korzyści płynące z prowadzenia pełnej księgowości przez biuro rachunkowe

Specjaliści pracujący w renomowanym biurze rachunkowym, mają stały dostęp do szkoleń na temat jakże często zmieniających się, szczególnie w ostatnim czasie, przepisów. Różnorodność obsługiwanych firm, przekrój branż, w których działają, a także złożoność i wielowątkowość zdarzeń gospodarczych, dostarczają księgowym wiedzy i doświadczenia, praktyki w rozwiązywaniu zagadnień, co niewątpliwie jest bezcenną wartością dla Klienta biura rachunkowego Wrocław. Zlecając prowadzenie pełnej księgowości, przedsiębiorca nie musi śledzić zmian w przepisach. Nie obciąża budżetu kosztami programów księgowych, aktualizacjami, czy dostosowaniem do zmieniających się wymogów sprawozdawczości.

Sprawdź naszą ofertę prowadzenia księgowości dla firm i księgowości spółek!

Komentarze są wyłączone.