fbpx

Przepływy pieniężne – kluczowy element zarządzania finansami firmy

podatek liniowy dla lekarzy
Podatek liniowy dla lekarzy – czym się charakteryzuje?
6 lipca 2024
Show all
przepływy pieniężne

Rachunek przepływów pieniężnych jest jednym z najważniejszych elementów zarządzania finansami każdej firmy. Dzięki niemu przedsiębiorcy i menedżerowie mogą monitorować i kontrolować ruchy gotówki w firmie, co jest kluczowe dla utrzymania jej płynności finansowej. W tym artykule omówimy, czym są przepływy pieniężne, jakie są ich rodzaje, jak sporządzić rachunek przepływów pieniężnych krok po kroku oraz kto musi go sporządzać.

Czym są przepływy pieniężne?

Przepływy pieniężne to ruchy gotówki w firmie, obejmujące wpływy i wydatki. Przepływy te są kluczowym wskaźnikiem zdrowia finansowego przedsiębiorstwa, ponieważ pokazują, ile gotówki firma generuje, ile wydaje i w jaki sposób zarządza swoimi zasobami pieniężnymi.

Rodzaje Przepływów Pieniężnych

Przepływy pieniężne można podzielić na trzy główne kategorie:

  1. Przepływy z działalności operacyjnej – to przepływy związane z podstawową działalnością firmy, takie jak sprzedaż produktów lub usług oraz koszty operacyjne.
  2. Przepływy z działalności inwestycyjnej – obejmują one wpływy i wydatki związane z nabywaniem i sprzedażą aktywów długoterminowych, takich jak nieruchomości, maszyny czy inwestycje finansowe.
  3. Przepływy z działalności finansowej – przepływy te dotyczą działań związanych z pozyskiwaniem i spłatą kapitału, takich jak emisja akcji, zaciąganie kredytów czy wypłata dywidend.

Rachunek przepływów pieniężnych krok po kroku

Cash flow, czyli przepływ gotówki, można obliczyć na różne sposoby, w zależności od potrzeb firmy. Podstawowym sposobem jest odjęcie wszystkich wydatków gotówkowych od wpływów gotówkowych. Bardziej zaawansowane metody uwzględniają różne kategorie przepływów pieniężnych oraz dodatkowe czynniki, takie jak amortyzacja czy zmiany w kapitale obrotowym.

Krok 1 – zbierz dane finansowe

Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych wymaga przede wszystkim szczegółowej analizy wszystkich wpływów i wydatków gotówkowych.

Dlatego też, pierwszym krokiem jest zebranie wszystkich danych finansowych firmy, takich jak faktury, paragony, wyciągi bankowe oraz inne dokumenty księgowe. Te informacje są niezbędne do dokładnego obliczenia przepływów pieniężnych.

Krok 2 – sporządź rachunek metodą pośrednią

Rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrednia jest jedną z najczęściej stosowanych metod sporządzania tego dokumentu. Polega ona na przekształceniu wyniku finansowego netto z rachunku zysków i strat w przepływy pieniężne z działalności operacyjnej poprzez dodanie i odjęcie pozycji niegotówkowych oraz zmian w kapitałach obrotowych.

Krok 3 – sporządź rachunek metodą bezpośrednią

Alternatywną metodą jest metoda bezpośrednia, która polega na bezpośrednim wykazywaniu wpływów i wydatków gotówkowych z działalności operacyjnej. Chociaż jest mniej popularna, niektóre firmy preferują tę metodę ze względu na jej prostotę i przejrzystość.

Kto musi sporządzać rachunek przepływów pieniężnych?

Rachunek przepływów pieniężnych jest obowiązkowy dla dużych przedsiębiorstw oraz firm notowanych na giełdzie. Jednakże, nawet małe i średnie przedsiębiorstwa powinny sporządzać ten rachunek regularnie, aby lepiej zarządzać swoimi finansami i unikać problemów z płynnością.

Warto także podkreślić rolę prognozowania przepływów pieniężnych, czyli cash flow forecasting, które powinno być jednym z kluczowych elementów zarządzania finansami każdej firmy, niezależnie od jej wielkości. Prognozowanie przepływów pieniężnych polega na przewidywaniu przyszłych wpływów i wydatków pieniężnych na określony okres czasu, zazwyczaj na miesiąc, kwartał lub rok.

Znaczenie przepływów finansowych

Przepływy finansowe odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu każdej firmy. Bez odpowiedniej kontroli nad przepływami gotówki, nawet najbardziej dochodowe przedsiębiorstwa mogą napotkać problemy finansowe. Regularne monitorowanie przepływów pieniężnych pozwala na szybką reakcję na zmieniające się warunki rynkowe oraz na lepsze planowanie przyszłych inwestycji.

Komentarze są wyłączone.