fbpx

Prywatny gabinet fizjoterapii – jak go założyć?

wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne – co trzeba wiedzieć?
1 lipca 2024
podatek liniowy dla lekarzy
Podatek liniowy dla lekarzy – czym się charakteryzuje?
6 lipca 2024
Show all
prywatny gabinet fizjoterapii

Dla wielu fizjoterapeutów założenie prywatnego gabinetu jest naturalnym etapem rozwoju kariery zawodowej. Po zdobyciu niezbędnego wykształcenia i doświadczenia u pracodawcy postanawiają “przejść na swoje”. Należy jednak pamiętać, że fizjoterapeuta należy do tzw. zawodów regulowanych. To oznacza, że jeśli chcesz otworzyć indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną, musisz nie tylko standardowo zarejestrować działalność gospodarczą, ale też dopełnić kilku dodatkowych formalności. Sprawdź, jak w kilku krokach założyć gabinet fizjoterapii.

Fizjoterapeuta jako zawód regulowany

Przepisy prawa w Polsce dokładnie określają, kto i pod jakimi warunkami może wykonywać zawód fizjoterapeuty. Należy on bowiem do tzw. zawodów regulowanych, które szczegółowo opisuje Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. Ściśle określa ona m.in.:

 • zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
 • uzyskanie prawa do wykonywania zawodu (fizjoterapeuta musi posiadać m.in. pełną zdolność do czynności prawnych, stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu, dyplom potwierdzający kwalifikacje itd.),
 • zasady kształcenia zawodowego i podyplomowego fizjoterapeutów,
 • odpowiedzialność zawodową.

Działalność lecznicza, w tym z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji, należy do tzw. regulowanych działalności gospodarczych, dlatego tylko osoby spełniające powyższe przesłanki mogą założyć prywatny gabinet fizjoterapii. 

Zasady zakładania indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej i wymogi z nią związane określa Ustawa o działalności leczniczej. Zgodnie z nią fizjoterapeuta musi:

 1. Posiadać prawo do wykonywania zawodu (figurować w bazie Krajowego Rejestru Fizjoterapetów). Nie może być więc zawieszony w prawie wykonywania zawodu, ograniczony w wykonywaniu jakichś czynności medycznych, ani objęty prawomocnym zakazem wykonywania zawodu
 2. Dysponować odpowiednim pomieszczeniem wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny niezbędny do udzielania świadczeń zdrowotnych.
 3. Uzyskać wpis do CEIDG (zarejestrować działalność gospodarczą).
 4. Zawrzeć umowę odpowiedzialności cywilnej (OC).

Dopiero po spełnieniu wszystkich powyższych wymogów i wpisie do rejestru podmiotów leczniczych, fizjoterapeuta może prowadzić działalność w ramach prywatnego gabinetu.

Jak założyć prywatny gabinet fizjoterapii?

Wiemy już, że zakładanie gabinetu fizjoterapii i rehabilitacji wiąże się z:

 • standardowym zakładaniem firmy, czyli uzyskaniem wpisu w CEIDG,
 • zgłoszeniem praktyki zawodowej w odpowiednim rejestrze, czyli uzyskaniem wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL).

Jak krok po kroku przejść przez te etapy?

Rejestracja działalności gospodarczej

 1. Wybór formy opodatkowania swojej działalności. Do wyboru masz: skalę podatkową, podatek liniowy i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 
 2. Określenie kodu PKD. W przypadku działalności fizjoterapeutycznej będzie to PKD 86.90.A. 
 3. Wniosek do CEIDG. Złożysz go online na stronie biznes.gov.pl, osobiście w urzędzie lub pocztą. 
 4. Weryfikacja wniosku i wpis do CEIDG. Urząd zweryfikuje twój wniosek, a jeśli formularz zawiera ewentualne błędy, poprosi o ich poprawienie. Jeżeli wniosek jest poprawny, twoja firma zostaje wpisana do CEIDG ​​ najpóźniej kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.
 5. Przekazanie danych do urzędów. CEIDG automatycznie, bez twojej ingerencji, przekaże informacje do urzędu skarbowego nadaje on firmie NIP i informuje GUS oraz ZUS.
 6. Urzędy automatycznie cię rejestrują jako podatnika (urząd skarbowy) i płatnika składek (ZUS).

Opcjonalnie, jeśli chcesz być czynnym podatnikiem VAT, musisz dokonać rejestracji. Do urzędu skarbowego składasz formularz zgłoszeniowy VAT-R (aby go wypełnić, potrzebujesz numeru NIP). Na rejestrację jako vatowiec masz czas maksymalnie do dnia poprzedzającego pierwsze świadczenie usług objętych VAT-em. 

Po dopełnieniu tych formalności uzyskujesz status przedsiębiorcy. Od założenia prywatnego gabinetu fizjoterapii i rehabilitacji dzieli cię już tylko kilka kroków.

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Aby uzyskać niezbędny wpis do ewidencji, załóż konto na portalu https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/ i złóż wniosek o rejestrację podmiotu leczniczego. Po weryfikacji dokumentów organ wpisuje twoją firmę do rejestru i wydaje ci odpowiednie zaświadczenie. Następnie automatycznie przekazuje dane do CEIDG. Po tym możesz rozpocząć prowadzenie działalności, a twój prywatny gabinet fizjoterapii zostaje oficjalnie założony.

Proces zakładania indywidualnej praktyki fizjoterapii wydaje ci się skomplikowany? Chcesz skorzystać z pomocy specjalistów doświadczonych w zakładaniu firm z branży medycznej? Skontaktuj się z nami. W Biurze Rachunkowym Progres kompleksowo wspieramy fizjoterapeutów w prowadzeniu prywatnych gabinetów.

Komentarze są wyłączone.