fbpx

Ryczałt dla lekarza. Analizujemy tę formę opodatkowania

karta podatkowa
Karta podatkowa – co warto wiedzieć o tej formie opodatkowania?
3 kwietnia 2024
kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe – kary w 2024 roku
18 maja 2024
Show all
ryczałt dla lekarza

Jedną z pierwszych decyzji lekarza, który ma zamiar założyć indywidualną praktykę, jest wybór formy opodatkowania. Do rozważenia ma, jak inni przedsiębiorcy, trzy opcje: zasady ogólne, podatek liniowy oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (pod pewnymi warunkami). Ten ostatni często wybierany jest przez osoby świadczące usługi opieki zdrowotnej. Czym charakteryzuje się ryczałt i czy każdy może z niego skorzystać? Jaka stawka ryczałtu obowiązuje lekarzy i jaka jest wysokość składki zdrowotnej? Odpowiadamy.

Cechy charakterystyczne ryczałtu

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma opodatkowania. Obowiązują w nim zróżnicowane stawki podatku od 2 proc. do 17 proc. w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Podatek liczymy od przychodu i co ważne, nie można pomniejszać go o koszty jego uzyskania. Z tego względu ryczałt może być korzystny dla osób zakładających indywidualną praktykę lekarską, które nie przewidują ponoszenia wysokich kosztów w związku z prowadzoną działalnością. 

Na ryczałcie nie obowiązuje kwota wolna od podatku, nie można korzystać z części ulg podatkowych ani rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Ryczałtowiec, jako że nie ma możliwości odliczania kosztów, może prowadzić uproszczoną księgowość. To oznacza, że nie obowiązuje go księga przychodów i rozchodów (KPiR). Sporządza tylko ewidencję przychodów, czyli spis wszystkich przychodów osiąganych z działalności, a także wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Czy każdy lekarz może skorzystać z ryczałtu?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie jest dostępny dla wszystkich przedsiębiorców niektóre rodzaje działalności zostały z niego wyłączone. Jeśli chodzi o lekarzy, co do zasady ta grupa zawodowa może skorzystać z tej formy opodatkowania. 

Należy jednak spełnić pewne warunki:

  • W poprzednim roku podatkowym osiągnięte przychody z działalności nie przekroczyły limitu 2 mln euro (obliczamy według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku).
  • Lekarz opodatkowany ryczałtem nie może świadczyć usług dla byłego lub obecnego pracodawcy. Dotyczy to sytuacji, kiedy zakres usług jest identyczny, jak czynności wykonywanych w ramach umowy o pracę w tym samym lub poprzednim roku podatkowym.

Stawka ryczałtu dla lekarzy

Cechą charakterystyczną ryczałtu są zróżnicowane stawki podatku uzależnione od prowadzonej działalności. Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, usługi w zakresie opieki zdrowotnej (dział 86 PKWiU), do których zaliczamy działalność lekarzy, opodatkowane są 14 proc. stawką ryczałtu

Lekarz rozliczający się na zasadach ryczałtu samodzielnie ustala wysokość podatku na dany miesiąc i opłaca go w terminie do 20. dnia kolejnego miesiąca. Ryczałtowcy mogą rozliczać się także w cyklach kwartalnych, pod warunkiem, że:

  • rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej;
  • osiągnęli w poprzednim roku przychody nieprzekraczające 200 tys. euro.

W tym przypadku ryczałt za dany kwartał należy opłacać do 20. dnia następującego po upływie kwartału.

Ryczałt dla lekarzy 2024 – składka zdrowotna

Lekarz, który rozlicza się na zasadach ryczałtu, opłaca składkę zdrowotną uzależnioną od wysokości osiągniętego przychodu oraz przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku. Wysokość składki zdrowotnej wynosi 9% wartości podstawy wymiaru składki. 

Wyróżniamy trzy progi podstawy wymiaru składki, wynoszące odpowiednio dla rocznych przychodów:

  • do 60 tys. zł 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia;
  • od 60 tys. zł do 300 tys. zł 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia;
  • powyżej 300 tys. zł 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Według Głównego Urzędu Statystycznego za IV kwartał 2023 r. średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 7 767,85 zł. W związku z tym w 2024 r. miesięczna składka zdrowotna dla przedsiębiorców, w tym lekarzy na ryczałcie, wynosi:

  • do  60 tys. zł przychodu 419,46 zł;
  • między 60 tys. zł a 300 tys. zł przychodu 699,11 zł;
  • ponad 300 tys. zł przychodu 1258,39 zł.

Ryczałt dla lekarzy 2024. Czy to korzystna forma opodatkowania?

Wybór formy opodatkowania to jedna z ważniejszych decyzji, jaką musi podjąć osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą. Lekarz, który zamierza prowadzić własny gabinet, powinien wziąć pod uwagę m.in. fakt, że na ryczałcie nie odliczy kosztów, więc cały osiągnięty przychód zostanie opodatkowany. Nie skorzysta z niektórych ulg podatkowych ani kwoty wolnej od podatku. 

Zaletą tej formy opodatkowania jest z pewnością jej względna prostota, brak skomplikowanych rozliczeń i formalności. W przypadku lekarzy korzystna może okazać się też obowiązująca stawka ryczałtu w wysokości 14 proc. 

Jak widać, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ma zarówno zalety, jak i wady. Nie da się więc jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy jest to odpowiednia forma opodatkowania dla każdego lekarza zależy to od indywidualnej sytuacji danego przedsiębiorcy, specyfiki prowadzonej działalności, osiąganych (planowanych) przychodów i kosztów itd.

Jeśli zastanawiasz się, która forma opodatkowania będzie dla Ciebie najlepsza, skorzystaj z porady ekspertów. W biurze rachunkowym BR Progres specjalizujemy się w profesjonalnej obsłudze księgowej i doradzamy przedsiębiorcom, m.in. w kwestiach związanych z formą opodatkowania. Wspólnie przeanalizujemy Twoją sytuację i rozważymy, czy ryczałt będzie dla Ciebie odpowiedni.

Komentarze są wyłączone.