fbpx

Czym jest pakiet uproszczeń Slim VAT i Slim VAT 2?

Jak zmienić formę opodatkowania?
Zmiana formy opodatkowania – kiedy jest możliwa i jak ją przeprowadzić?
8 listopada 2021
prowadzenie księgowości w małej firmie
Jak prowadzić księgowość w małej firmie?
26 stycznia 2022
Show all
Slim Vat i Slim Vat 2

Slim VAT to pakiet zmian w VAT, który został uchwalony pod koniec 2020 r. Jego celem było uproszczenie rozliczania podatników. Choć niektóre z jego założeń rzeczywiście można było uznać za korzystne, według przedsiębiorców wiele stanowiło utrudnienie. Stąd też pojawiła się jego udoskonalona wersja – Slim VAT 2, która weszła w życie w październiku 2021 roku.

Slim VAT (simple, local and modern VAT) to zbiór rozwiązań mających na celu łatwiejsze i nowocześniejsze rozliczenia podatku VAT. W założeniu miał uprościć prowadzenie działalności gospodarczej. Pierwotnie zakładał on wiele istotnych zmian, m.in. wydłużenie terminu odliczenia VAT na bieżąco, zniesienie konieczności potwierdzania odbioru faktury korygującej in minus, czy też nowe regulacje określające sposób ujęcia korekt in plus. Wydłużony został także termin na wywóz towarów przy stosowaniu stawki 0% dla zaliczki w eksporcie, wprowadzona została możliwość odliczenia VAT przy refakturowaniu usług noclegowych. Umożliwiono zastosowanie kursu waluty obcej w VAT na podstawie przepisów o podatkach dochodowych. Przewidziano także zmiany w tzw. podzielonej płatności (MPP), wiążących informacjach stawkowych (WIS) oraz w systemie zwrotu. Podniesiona została także cena jednostkowa prezentu o małej wartości (z 10 do 20 zł, dla prezentów ewidencjonowanych – do 100 zł).

Slim VAT do poprawki – pakiet Slim VAT 2

Pierwotna wersja pakietu Slim VAT zaniepokoiła wielu właścicieli przedsiębiorstw. Przede wszystkim obawiali się tego, że nie będą dla nich korzystne modyfikacje przepisów dotyczące wykazywania korekt zmniejszających tak w podatku naliczonym, jak i należnym. Jednak aby nowy pakiet był mimo wszystko pozytywną zmianą dla przedsiębiorców, wprowadzono jego udoskonalona wersję – Slim VAT 2, który przewiduje dla nich wiele ułatwień.

Pakiet Slim VAT 2 znosi obowiązek rozliczania podatku należnego z tytułu importu usług w ciągu 3 miesięcy. Wcześniej było to konieczne, aby móc odliczyć VAT naliczony w tym samym okresie co VAT należny.

Rozszerzono także liczbę okresów rozliczeniowych, w których przedsiębiorca może odliczyć podatek naliczony przez korektę deklaracji. Mniej jest też warunków, jakie należy spełnić, aby skorzystać z ulgi na złe długi, tzn. ulgi dla podatników VAT, którzy nie uzyskali w terminie zapłaty od kontrahentów. Na jej stosowanie wydłużono także termin: z 2 do 3 lat.

Slim VAT 2 – wydłużone terminy rozliczeń

Slim VAT 2 wydłużył też termin złożenia korekty z tytułu importu towarów w procedurze uproszczonej (do 4 miesięcy) oraz na poinformowanie o pierwszym wydatku poniesionym na samochód służący wyłącznie do wykonywania działalności gospodarczej (z 7 do 25 dni).

Ważną modyfikacją jest także obowiązek przypisania wysyłki i transportu konkretnej dostawie towarów pochodzących z eksportu lub obrotu wewnątrzwspólnotowego.

W drugiej wersji Slim VAT określono również, w jaki sposób mogą być przesyłane pieniądze na rachunek techniczny z zamykanego rachunku VAT. Umożliwiono także przesyłanie środków pomiędzy rachunkami VAT-owskimi w różnych bankach. Zmiany te pozwoliły osobom prowadzącym działalność gospodarczą występować o zgodę do urzędu skarbowego na wypłatę pieniędzy znajdujących się na rachunkach technicznych, które do nich należą.

Slim VAT 2 – łatwiej o płynność finansową

Slim VAT 2 umożliwia również podatnikom, którzy mają rozłożone na raty lub odroczone zaległości podatkowe, uwolnienie środków z rachunku VAT. W ten sposób przedsiębiorca może łatwiej uzyskać płynność finansową, jeśli zastosowano wobec niego ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

Dzięki wprowadzeniu nowych przepisów dostawca i odbiorca będą mogli złożyć zgodne oświadczenie w akcie notarialnym o wyborze opodatkowania VAT nieruchomości. Do tej pory konieczne było złożenie takiego oświadczenia naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla kupującego, jeszcze przed oddaniem obiektu. Z pewnością ułatwi to pracę zarówno właścicielom firm, jak i ich księgowym.

Komentarze są wyłączone.